lunes, 26 de marzo de 2007

La Curatela

Estan sotmesos a curatela els emancipats els pares dels quals han mort o estan incapacitats, els que han obtingut el benefici de la major edat i els pròdigs (declarats incapaços per a administrar els seus béns).
Té per objecte completar la capacitat d'aquestes persones, pel que serà necessària la intervenció del curador en aquells actes que els menors o pròdigs no poden realitzar per si mateixos segons hagi disposat la sentència judicial de declaració d'incapacitat.
Com en el cas de la tutela, és un càrrec renunciable i pot ser retribuït.

No hay comentarios: