lunes, 26 de marzo de 2007

El defensor Judicial

És nomenat en els casos en els quals existeixen conflictes d'interessos entre el sotmès a tutela, curatela o fins i tot pàtria potestat i el qual exerceix aquesta, ostenta la seva representació o completa la seva capacitat. També pot designar-se un defensor judicial amb caràcter previ que es procedeixi al nomenament d'un tutor o curador. Aquesta figura de representació es regeix per la disposició per als tutors i curadores.

No hay comentarios: